Start

ÖSTERGÖTLANDS BEAGLEKLUBB

NYHETER


ÅRSMÖTET 2020 INSTÄLLT! 

Vi avvaktar utvecklingen av Coronaviruset och återkommer med nytt datum för årsmöte längre fram.


ÖSTGÖTAKAMPEN 2020

Den årliga östgötakampen, tillika klubbmästerskap, avgjordes säsongen 2019/20 på olika marker i Östergötland den 13-19 januari. Nio beaglar startade, varav 7 ägare medlemmar i Östergötlands Beagleklubb.


Bästa hund blev Vistenas Elvis med 1Rå + 1Rå och 34 ep.

Grattis till ägare Håkan Forsell!


Ett stort tack till alla markägare som upplåtit mark till detta evenemang och tack till alla domare.


Resultat:

Plac

Beagle

Ägare

Pris

EP

1

Vistenas Elvis

Håkan Forsell, Söderköping

1Rå 1Rå

34

2

Vistenas Challe

Håkan Andersson, Eskilstuna

1Ha

34

3

Sävshults Ulli

C-C Gustafsson, Vikingstad

1Ha

26

4

Vistenas Emil

Per-Olov Karlsson, Sorunda

1Ha

32

5

Vistenas Elvin

Frank Gustafsson, Borensberg

1Rå

30

6

Snillabyggets Isabella

Stig Andersson, Mjölby

2Ha

28

7

Swed Packs Fashion Lady

Andreas Persson, Vikingstad

3Ha

28

8

Vistenas Granat

Ann-Marie Långström, Bjurholm

7

9

Vistenas Dahlia

Jimmy Schreader, Bygdeå

6

NY JAKTCHAMPION


Klubben har fått en ny jaktchampion.


Stort grattis till SE J(Rå)CH Vistenas Elvin, med ägare Frank och Kristina Gustafsson, Borensberg.

Kallelse till årsmöte 2020                

 

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Östergötlands Beagleklubb

 

När: Söndagen den 29 mars 2020 klockan 15:00

Plats: Motell Filbyter i Tallboda, Linköping

 

Vägbeskrivning: Från E4:an östra infarten mot Linköping (första infarten från stockholmshållet). Vänster i rondell, därefter vänster i trafikljus, därefter vänster.

 

Klubben bjuder på enklare förtäring.

 

Vi som arbetar aktivt inom klubben ser gärna att Du som medlem och beagleägare kommer på detta möte och att vi kan lära känna varandra då vi har ett gemensamt intresse – att jaga med beagle! Årsmötet är också en möjlighet att vara med och påverka verksamheten.

 

Årsmöteshandlingar finns att tillgå hos sekreteraren två veckor före årsmötet och på plats. Sekreterare: anca60@live.se  0734-181066

 

Dagordning vid årsmötet

 

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Justering av röstlängden
 • 3. Val inom eller utom sig av ordförande för mötet
 • 4. Styrelsens anmälan om protokollföring
 • 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 • 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke medlem
 • 7. Fråga om behörig utlysning av mötet
 • 8. Fastställande av dagordningen
 • 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse
 • 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut om enligt dessa uppkommen

         vinst eller förlust

 • 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
 • 13. Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
 • 14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 • 15. Val av två revisorer och revisorssuppleant
 • 16. Val av ordförande intill nästa årsmöte
 • 17. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter
 • 18. Val av valberedning enligt § 9 i stadgarna
 • 19. Beslut om omedelbar justering av paragraferna 15 - 18
 • 20. Behandling av insända förslag eller motioner
 • 21. Övriga ärenden
 • 22. Utdelning av vandringspriser och diplom
 • 23. Mötets avslutande

Östergötlands Beagleklubb


Adressändringar och mejladress lämnas till

SKK

Svenska Kennelklubben administrerar vårt medlemsregister som också används för utskick av tidningen Beagle


Till SKK

Kontaktformulär