Start

ÖSTERGÖTLANDS BEAGLEKLUBB

NYHETER


UTSTÄLLNING 2020

Beagleutställning söndag den 27 september har ägt rum.


Information och resultat under Utställningar.


                                    Utställningen SPONSRAS av:

Östergötlands Beagleklubb


Adressändringar och mejladress lämnas till

SKK

Svenska Kennelklubben administrerar vårt medlemsregister som också används för utskick av tidningen Beagle


Till SKK

Kontaktformulär